Andries de Jong

Interim Manager, Controller, Adviseur voor de Culturele Sector

Welkom op mijn website

Ik help Culturele Instellingen om hun bedrijfsvoering op orde te houden of te krijgen, of bij het zich verder ontwikkelen en zich zo nodig herpositioneren in hun verander(en)de omgeving. 
Denk bij dit laatste aan onder andere strategieontwikkeling, fusies, reorganisaties, doorlichtingen, verandertrajecten, verbetertrajecten en verbetering van (financiële) bedrijfsprocessen.

Ik werk als interim-manager en adviseur. Ik combineer mijn kijk op mensen en organisatiecultuur met mijn specialismen; bedrijfsvoering, financieel management en verandermanagement. Daarbij ben ik juridisch goed onderlegd.

Ik ben een analytisch en sociaal mens. Ik heb verantwoordelijkheidsgevoel en visie. Ik ben diplomatiek en gericht op harmonie. Verder kan ik zaken goed structureren en ben ik grondig en resultaatgericht. Ik ben betrouwbaar en integer. Ik kan mensen meenemen in een veranderingsproces. Ik breng rust en stabiliteit.
Mijn MBTI-persoonlijkheidstype is ESTJ. Zie verder ook de Referenties.

Naast ruime ervaring in de non-profit: cultuur, onderwijs, onderzoek en zorg heb ik ook ervaring bij de overheid. Ik heb zowel leidinggevende als ook bestuurlijke ervaring en een brede kennis van bedrijfskundige onderwerpen. Daarnaast kan ik zaken praktisch aanpakken en schroom ik niet ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Verder heb ik specifieke ervaring met business en financial control en daarnaast ook met AO/IC en financiële administratie.
Vorige opdrachtgevers en werkgevers zijn onder andere: Opera Zuid, VU, gemeente Hoogezand - Sappemeer, Stichting Kielzog, RIVM, STBN, Kunstgebouw, ROC Midden Nederland, Utrechts Centrum voor de Kunsten, gemeente Utrecht en de Informatiebeheergroep.
Daarnaast ben ik dertien jaar lang bestuurslid (penningmeester) geweest van het Kunstenhuis de Bilt / Zeist en rechtsvoorgangers.
Verder ben ik vanaf 2012 bestuurslid (penningmeester) van Stichting vrienden van huize Valckenbosch (zorg).

Is uw interesse gewekt: kijk dan voor meer informatie op de overige pagina's van deze website en neem contact met me op.